Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 5 februari 2019

Nieuw onderzoek bewijst: je genen bepalen of je ochtend- of avondmens bent

Nieuw onderzoek bewijst: je genen bepalen of je ochtend- of avondmens bent
- Voor iedereen die vanavond bruist van de energie maar morgenochtend weer met geen stok uit bed te krijgen is: je kan er niks aan doen, het zijn je genen. Een grote genetische studie heeft uitgewezen dat er 351 genetische factoren bepalend zijn of je .