STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 20 februari 2019

Nederland heeft antibioticaresistentie onder controle

Nederland heeft antibioticaresistentie onder controle
- Resistente antibiotica vormen wereldwijd een steeds groter probleem, maar Nederland heeft zijn zaakjes wat dat betreft goed onder controle. Als mensen hier infecties oplopen door resistente bacteriën is het sterftecijfer niet hoger dan bij infecties ...

Follow by Email