Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 4 februari 2019

Minister wil gebruik zware pijnstillers als oxycodon terugdringen

Minister wil gebruik zware pijnstillers als oxycodon terugdringen
- Er komen maatregelen die het gebruik van zware, verslavende pijnstillers moeten terugdringen. Dit soort middelen, de zogeheten opioïden, wordt de laatste jaren steeds meer geslikt. Het meest gebruikte middel uit deze groep is oxycodon. Artsen schrijven