Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 14 februari 2019

Minder antibioticarecepten bij gezamenlijke besluitvorming

Minder antibioticarecepten bij gezamenlijke besluitvorming
- Er zijn al aanwijzingen, uit eerder onderzoek, dat samen beslissen het onnodig gebruik van antibiotica kan verminderen. In huisartsenpraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, schrijven huisartsen minder antibiotica voor. Het gaat ...