STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 20 februari 2019

Korte narcose bij baby's levert geen hersenschade op'

Korte narcose bij baby's levert geen hersenschade op'
- Uit een omvangrijk, vijf jaar durend onderzoek zou voorzichtig blijken dat het eenmalig, kortstondig onder narcose brengen van kinderen jonger dan drie jaar geen negatieve effecten heeft op de hersenen. Per jaar gaan er in ontwikkelde landen miljoenen ..

Follow by Email