Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 13 februari 2019

Hoeveel kost goede wietolie?

Hoeveel kost goede wietolie?
- Wietolie met THC is illegaal in Nederland. Maar wie even zoekt, komt er wel aan. Dat is maar goed ook, want THC heeft veel heilzame eigenschappen. Toch is de ene olie de andere niet. Het verschil uit zich in de prijs, maar natuurlijk ook in de kwaliteit.