Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 14 februari 2019

Het is bewezen: ochtend- of avondmens wordt bepaald door je genen

Het is bewezen: ochtend- of avondmens wordt bepaald door je genen
- Uit eerder onderzoek bleek al dat 24 genen hierop invloed hebben, maar uit nieuw onderzoek is naar voren gekomen dat dit er zelfs 351 zijn. Dit onderzoek werd afgelopen week gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Volgens wetenschapper ...