Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 14 februari 2019

De vijf verantwoord beleggen thema's voor 2019

De vijf verantwoord beleggen thema's voor 2019
- Ontoereikende lonen, zwakke veiligheidspraktijken en moderne slavernij dragen allemaal bij tot armoede en ongelijkheid. Ze ondermijnen de ...