Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 28 januari 2019

Waarom mannen altijd lijken te overdrijven als ze ziek zijn

Waarom mannen altijd lijken te overdrijven als ze ziek zijn
- Een vrouw voelt zich niet zo goed, een man doet alsof zijn laatste uur geslagen is. Ja, mannen kunnen serieus overdrijven als ze een verkoudheid of griepje onder de leden hebben. Pure aanstellerij? Toch niet, want wetenschappers geven ...