Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 7 januari 2019

Waar angst regeert, wordt niet geleerd'

Waar angst regeert, wordt niet geleerd'
- Na een aantal stevige crises is onder leiding van inspecteur-generaal Ronnie van Diemen de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) in rustiger vaarwater terechtgekomen. De koers werd definitief verlegd: 'We waren gewend te kijken naar de instituties, zoals

Follow by Email