Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 januari 2019

Voor miljoen aan klassieke auto's gevonden in schuur Nederlandse kunstenaar

Voor miljoen aan klassieke auto's gevonden in schuur Nederlandse kunstenaar
- De Telegraaf publiceerde hun verhaal, waaruit blijkt dat ze altijd in armoede hebben geleefd omdat Thomassen de auto's niet wilde verkopen, Na een ...