Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 januari 2019

Voedselbanken gaan zelf mensen met honger zoeken

Voedselbanken gaan zelf mensen met honger zoeken
- Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn, leeft 19 procent in armoede'', zegt Pien de Ruig, woordvoerder van de Vereniging van ...