Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 29 januari 2019

Veel meer Nederlanders dan Duitsers hebben een eigen huis – maar we proppen dat ook vol met ...

Veel meer Nederlanders dan Duitsers hebben een eigen huis – maar we proppen dat ook vol met ...
- In de Europese Unie zijn grote verschillen tussen landen wat betreft het huizenbezit. In Nederland woont bijna 70 procent van de bevolking in een ...