Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 januari 2019

Snotteren en niezen: de griep is losgebarsten in Drenthe

Snotteren en niezen: de griep is losgebarsten in Drenthe
- Hoeveel mensen zijn er ziek in Drenthe? Ongeveer 6 op de 10.000 mensen is ziek. Daarmee volgen we in Drenthe het landelijke beeld. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal mensen dat zich met griepklachten bij de huisarts meldt. Wie zijn er ziek? Het ...