Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 januari 2019

Patiënten eisen vergoeding voor afbouwmedicatie om van antidepressiva af te komen

Patiënten eisen vergoeding voor afbouwmedicatie om van antidepressiva af te komen
- Patiënten die antidepressiva slikken, eisen dat de Nederlandse zorgverzekeraars medicatie gaan vergoeden waarmee ze hun pillen kunnen afbouwen. Tot nu toe gebeurt dat beperkt en daarom daagde Vereniging Afbouwmedicatie zorgverzekeraar VGZ ..