Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 4 januari 2019

Oude therapie, nieuwe kansen

Oude therapie, nieuwe kansen
- Een in onbruik geraakte kankerbehandeling wordt opnieuw ingezet bij het genezen van patiënten. Artsen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zeggen vertrouwen te hebben in de werking van een minstens 40 jaar oude therapie bij ...

Follow by Email