Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 29 januari 2019

Onderzoek moet dementiezorg in Amstelveen verbeteren

Onderzoek moet dementiezorg in Amstelveen verbeteren
- Amstelveen neemt naast Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch deel aan een groot vierjarig onderzoek voor betere Dementiezorg. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft onlangs het startsein gegeven voor het ...