Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 14 januari 2019

Mogelijk doorbraak in behandeling van Alzheimer

Mogelijk doorbraak in behandeling van Alzheimer
- Een team wetenschappers verbonden aan Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Katholieke Universiteit Leuven heeft een nieuwe ontdekking gedaan die zou kunnen helpen bij de behandeling van alzheimer of andere hersenziekten. Dat melden de ...