Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 januari 2019

Immuuntherapie voor behandelen van erfelijke vorm van borstkanker

Immuuntherapie voor behandelen van erfelijke vorm van borstkanker
- Mutaties in BRCA1 of BRCA2, die erfelijke borstkanker en eierstokkanker veroorzaken, blijken te leiden tot een ontstekingsreactie in tumorcellen. Zulke ontstekingsreacties activeren het afweersysteem, en dit kan betekenen dat geneesmiddelen die ...