Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 januari 2019

Het ideale dieet voor de mens én de planeet”: zo voeden we 10 miljard mensen ...

Het ideale dieet voor de mens én de planeet”: zo voeden we 10 miljard mensen ...
- Milieu Wetenschappers hebben het “ideale voedingspatroon voor de planeet en haar groeiende bevolking” samengesteld. Het dieet zorgt ervoor dat we tegen 2050 alle tien miljard mensen op een gezonde en duurzame manier kunnen voeden. Concreet ...