Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 30 januari 2019

Genetisch gemodificeerde kippen leggen eieren met kankermedicijn'

Genetisch gemodificeerde kippen leggen eieren met kankermedicijn'
- Britse wetenschappers hebben kippen genetisch gemodificeerd, zodat ze eieren leggen die medicatie bevatten tegen bepaalde vormen van kanker en enkele andere ziekten. De medicijnen die uit de eieren gehaald worden zijn honderd keer zo goedkoop te ...