STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 10 januari 2019

Een lang leven is erfelijk

Een lang leven is erfelijk
- Langlevendheid is erfelijk als je behoort tot de bovenste tien procent overlevers van je geboortecohort. Een lang leven is erfelijk, maar dat geldt primair voor personen uit families waarvan meerdere leden behoren tot de top tien procent overlevers van ...

Follow by Email