Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 7 januari 2019

Dit is het beste dieet om af te vallen

Dit is het beste dieet om af te vallen
- Zo aan het begin van 2019 wil je natuurlijk maar één ding weten: welk dieet werkt het beste? Het grote U.S. News & World Report geeft antwoord op die vraag: het aloude Weight Watchers-dieet zou het meest succesvol zijn. Het tweede grootste ...

Follow by Email