Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 januari 2019

De dominee vergelijkt nazi-ideologie met accepteren homo's

De dominee vergelijkt nazi-ideologie met accepteren homo's
- Dat streng christelijke mannen (vrouwen moeten in die kringen hun mond houden) vinden dat homo's en transgenders niet mogen bestaan, is niets ...