Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 28 januari 2019

Daling in gebruik ADHD-medicijn door kinderen: 'Goed terughoudend te zijn'

Daling in gebruik ADHD-medicijn door kinderen: 'Goed terughoudend te zijn'
- Het gebruik van ADHD-medicijnen onder kinderen tussen de 6 tot 15 jaar verviervoudigde tussen 2004 en 2014. Reden voor de Gezondheidsraad om in 2014 een advies uit brengen voor een nieuwe zorgstandaard rondom de diagnose en de behandeling ...