Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 28 januari 2019

Daling in gebruik ADHD-medicijn door kinderen: 'Goed terughoudend te zijn'

Daling in gebruik ADHD-medicijn door kinderen: 'Goed terughoudend te zijn'
- Het gebruik van ADHD-medicijnen onder kinderen tussen de 6 tot 15 jaar verviervoudigde tussen 2004 en 2014. Reden voor de Gezondheidsraad om in 2014 een advies uit brengen voor een nieuwe zorgstandaard rondom de diagnose en de behandeling ...

Follow by Email