Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 januari 2019

Belgen bij minst flexibele werknemers van Europa

Belgen bij minst flexibele werknemers van Europa
- Liefst drie op de tien Nederlanders werken geregeld 's avonds en een op de vijf werkt geregeld op zondag. Dat is typerend voor de flexibele ...