Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 15 januari 2019

Artsen en patiënten buigen zich over vraag of tomaten eten helpt tegen 'die ...

Artsen en patiënten buigen zich over vraag of tomaten eten helpt tegen 'die ...
- Koken & etenKankerpatiënten en groentetelers hebben het Erasmus Medisch Centrum gevraagd de invloed van voeding op langzaam groeiende prostaatkanker na te gaan. Ze zoeken erkenning voor een leefstijldieet als medicijn. Cathérine van der Linden ...