Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 26 december 2018

Wetenschappelijk bewijs voor de werking van medicinale cannabis bij fibromyalgie

Wetenschappelijk bewijs voor de werking van medicinale cannabis bij fibromyalgie
- Canabis met een hoog THC-gehalte (tetrahydrocannabinol) is effectief als pijnbestrijding bij fibromyalgie, blijkt uit onderzoek in het LUMC. Volgens professor Albert Dahan van de afdeling Anesthesiologie is dit het eerste echte wetenschappelijke bewijs ...

Follow by Email