Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 20 december 2018

Twee jonge scholieren starten actie voor Aidsfonds

Twee jonge scholieren starten actie voor Aidsfonds
- Beide jonge meiden zijn elf jaar en zitten in groep 8a van de Christelijke Opleidingsschool. Dat zij op eigen initiatief een actie gaan voeren om geld in te zamelen voor het Aidsfonds is zonder meer geweldig te noemen. Wat bracht hen op dit mooie idee?

Follow by Email