STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 13 december 2018

Seniorencomplexen onvoldoende beschermd tegen legionella

Seniorencomplexen onvoldoende beschermd tegen legionella
- Verzorgingshuizen met een speciale installatie om waterleidingen legionellavrij te houden, mogen die installatie niet meer gebruiken als ze worden omgezet naar serviceflats of seniorencomplexen. Op straffe van hoge boetes van de Inspectie Leefomgeving ...

Follow by Email