Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 19 december 2018

Op weg naar een wereld zonder aids

Op weg naar een wereld zonder aids
- Nederland is aids dankzij goede behandeling naar de achtergrond verdwenen. Toch sterven er wereldwijd elke dag nog 300 kinderen aan de gevolgen. Aidsfonds zegt op een historisch keerpunt te staan in de aidsbestrijding. Alle kennis is namelijk in ...

Follow by Email