Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 21 december 2018

Minder stress volgend jaar? 'Sporten helpt echt'

Minder stress volgend jaar? 'Sporten helpt echt'
- Veel stress leidt tot een vroegere dood. Maar sporten kan levensverkortende effect van stress opvangen, toont nieuw onderzoek aan. Nog een reden om volgend jaar echt meer te gaan bewegen. Stress: bijna iedereen heeft er weleens last van. Door druk op ...