Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 14 november 2018

Stop met vlees te verketteren”

Stop met vlees te verketteren”
- Is het niet bizar dat een natuurlijk product als vlees wordt geschrapt uit zorg voor een gezondere voeding en dat men dan zijn toevlucht moet nemen ...

Follow by Email