Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 19 september 2018

Uniek: ziekteverloop hoofd-halskanker geprojecteerd op gezichten

Uniek: ziekteverloop hoofd-halskanker geprojecteerd op gezichten
- Films met 3D video mapping en acteur Everon Jackson Hooi moeten zorgen voor meer bekendheid. De kennis van Nederlanders over hoofd-halskanker blijft onvoldoende. 63 procent van de Nederlanders kent deze vorm van kanker niet. Dit blijkt uit een ...