Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 19 september 2018

Kan een stad als Gent de armoede écht aanpakken?

Kan een stad als Gent de armoede écht aanpakken?
- Een op de vijf Gentse kinderen wordt geboren in armoede. Ondanks een heel arsenaal aan maatregelen van het stadsbestuur. Hamvraag is: hoe pak ...