Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 6 september 2018

Het verschil tussen rijkdom en armoede, snobs en sloebers – daar zou het op televisie best meer ...

Het verschil tussen rijkdom en armoede, snobs en sloebers – daar zou het op televisie best meer ...
- Boodschap is eerder dat armoede geen keuze is: financiële situaties worden vaak doorgegeven van generatie op generatie, leert Sebastiaan.