Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 6 september 2018

Bijna kwart van de Nederlanders niet geheel tevreden over gezondheid

Bijna kwart van de Nederlanders niet geheel tevreden over gezondheid
- Bijna een kwart van de Nederlanders boven de 19 jaar oud is niet helemaal tevreden over zijn of haar gezondheid. Het aantal mensen dat in 2016 ...

Follow by Email