Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 15 augustus 2018

Russische minderjarige homo veroordeeld: 'Ik blijf vechten'

Russische minderjarige homo veroordeeld: 'Ik blijf vechten'
- Daarin stond dat de minderjarige moest verschijnen voor een commissie omdat hij schuldig zou zijn aan het verspreiden van homo-propaganda.