Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 10 augustus 2018

Meer Nederlanders zeggen 'nee' tegen orgaandonatie

Meer Nederlanders zeggen 'nee' tegen orgaandonatie
- 30% van de ruim 6 miljoen Nederlanders die zich hebben geregistreerd geeft aan bezwaar te maken tegen orgaandonatie. Dat blijkt uit cijfers van het ...