Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 2 augustus 2018

Gemeentelijke bekommernissen in enkele tekeningen gegoten

Gemeentelijke bekommernissen in enkele tekeningen gegoten
- In de aanloop naar de verkiezingen deden we een bevraging bij een grote groep mensen in armoede, verspreid over de hele gemeente. Uit die ...