Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 9 augustus 2018

Door deze aandoening word je ziek door de zon

Door deze aandoening word je ziek door de zon
- Dat we onze huid tegen een teveel aan zonlicht moeten beschermen, weten we. Voor sommige mensen gaat die bescherming noodgedwongen veel verder dan een goede zonnebrandcrème en een parasol. Overgevoeligheid voor zonlicht kan het leven van ...

Follow by Email