Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 3 augustus 2018

Dit nieuwe medicijn kan je migraine-aanval voorkomen

Dit nieuwe medicijn kan je migraine-aanval voorkomen
- De Europese Commissie heeft een nieuw migraine-medicijn, Aimovig, goedgekeurd. Hoogleraar neurologie Michel Ferrari noemt dat middel een doorbraak voor migraine-patiënten. Ferrari is een van de toponderzoekers naar migraine in Nederland. "Toch is ...