Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 augustus 2018

De perfecte hoeveelheid slaap die je elke nacht zou moeten krijgen'

De perfecte hoeveelheid slaap die je elke nacht zou moeten krijgen'
- Uit een recente studie van European Society of Cardiology bij meer dan een miljoen volwassenen blijkt dat de perfecte hoeveelheid slaap per nacht tussen de zes en acht uur ligt. De onderzoekers stelden vast dat zowel meer als minder slaap een negatieve ...