Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 22 augustus 2018

Caroline Tensen vraagt aandacht voor dementie

Caroline Tensen vraagt aandacht voor dementie
- Caroline Tensen gaat in het liveprogramma 'Herinneringen voor het leven' in op de ziekte dementie. In de show staat Tensen met patiënten, artsen en bekende Nederlanders stil bij de ziekte die een op de vijf mensen treft. In de studio worden mensen met ...