Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 31 augustus 2018

Canadese provincie daagt farmaceuten om verslavende pijnstillers

Canadese provincie daagt farmaceuten om verslavende pijnstillers
- De Canadese provincie Brits-Columbia sleept een aantal grote farmaceutische bedrijven voor de rechter. Volgens de provincie hebben die opzettelijk de verslavende werking gebagatelliseerd van opioïden, middelen waarmee pijn wordt bestreden. Volgens ...

Follow by Email