Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 9 augustus 2018

Buurt-oma Celien verzamelt schooltassen voor kinderen in armoede

Buurt-oma Celien verzamelt schooltassen voor kinderen in armoede
- Ik merk dat er in Nederland best veel armoede is en dat er veel moeders zijn die het achter de schermen houden, maar ik hoor het van kinderen op ...