Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 24 augustus 2018

Armoede dreigt voor mensen met jongdementie

Armoede dreigt voor mensen met jongdementie
- Gezinnen van mensen met jongdementie vallen overal door de mazen van het net, terwijl de kosten van hun zorgnoden erg hoog kunnen oplopen.