Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 24 augustus 2018

Armoede dreigt voor mensen met jongdementie

Armoede dreigt voor mensen met jongdementie
- Gezinnen van mensen met jongdementie vallen overal door de mazen van het net, terwijl de kosten van hun zorgnoden erg hoog kunnen oplopen.

Follow by Email