Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 3 augustus 2018

Aantal vrouwen dat overlijdt aan longkanker explodeert

Aantal vrouwen dat overlijdt aan longkanker explodeert
- Het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt neemt met bijna de helft toe in 2030. Het is de treurige erfenis van een tabaksindustrie die zich in de twintigste eeuw ging richten op de vrouwelijke roker. Tussen 2015 en 2030 stijgt het sterftecijfer ...