Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 7 augustus 2018

4 redenen waarom detoxen compleet onzinnig is

4 redenen waarom detoxen compleet onzinnig is
- Hoe vaak voedingswetenschappers ook uitleggen dat een detox-dieet niet werkt, toch blijven nog steeds heel veel mensen het doen: een week lang leven op groene sapjes om hun lichaam zogenaamd te ontgiften. Vier redenen waarom dat echt geen goed

Follow by Email