Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 17 augustus 2018

20 procent van de Nederlanders krijgt er mee te maken – vijf vragen over depressie

20 procent van de Nederlanders krijgt er mee te maken – vijf vragen over depressie
- De meest voorkomende psychische ziekte maakt mensen zo extreem somber dat ze nauwelijks nog kunnen functioneren. Meer vrouwen dan mannen ...

Follow by Email